Thésaurus : amitie
277 résultat(s)

Occurrence(s) recherchée(s) : amicitia amicitiae amicitiam amicitiarum amica amicae amicam amicas amici amico amicorum amicorvm amicior amici amicis amicos amicum amicus amicvm amicvs amice amici amico amicorum amicorvm amicos amicum amicus amicvm amicvs amicis φίλης φίλους φίλ᾿

Terme(s) parent(s) : valeurs-sociales
Terme(s) enfant(s) :
Corrélats :
Lexique associé : amicitia ae amicus a, um amicus i φίλος, η, ον

DonAnd 820 amicitia [...]

DonHec 170 amicitia [...]

DonHec 764 nostra vtere [...] amicitia [...] amicitia [...]

DonHec 794 "ut [...] amicitia [...] sibi et mihi prosit". [...]

DonHec 797 ex patrocinio et [...] amicitia [...] senis, [...]

DonEun 741 cito ostendit, quae sit [...] amicitia [...] militis: [...]

DonAde 67 vi qvod fit qvam illvd qvod [...] amicitia [...] [...] amicitia [...]

DonAde 250 scio te non vsvm antehac [...] amicitia [...] mea [...]

DonEun 795 ...t idoneum, cui reddenda sit ratio cuique se purget: adeo apud illam [...] amicitiae [...] eius pertaesum est; nam errant qui dicant uelle ... [...]

DonEun 1087 cum ceteris rebus summus poeta etiam fidem ostendit [...] amicitiae [...] parasiticae exemplo Gnathonis de milite loquentis hoc modo. [...]

DonAde 494 officia multa contra unum officium [...] amicitiae [...] Demeae ac Micionis. [...]

DonAnd 326 nvnc te per [...] amicitiam [...]

DonAnd 538 et nostram [...] amicitiam [...] chremes [...]

DonAnd 539 , ut ostendat non nuper cognitam [...] amicitiam [...] sed antiquam, ut «  [...]

DonPho 1049 hoc propter Antiphonis [...] amicitiam [...] dixit. [...]

DonEun 147 ad alienorum [...] amicitiam [...] . potest enim sola domi esse, habere tamen aliquem foris. [...]

DonEun 557 est dare beneficium ac per hoc mereri alicuius gratiam id est [...] amicitiam [...] . [...]

DonAde 379 ...nem. et uide quam totum superbe et confidenter dixerit ob [...] amicitiam [...] omnium dominorum excepto uno Demea, quem tam de illis ... [...]

DonAde 494 ...um [...] amicitiarum [...] duo genera sunt, unum necessarium, id est propinquitas sanguinis, alterum uoluntarium, quo nobis etiam alieniss... [...]

DonAnd 216 sive ista vxor sive [...] amica [...] est [...]

DonAnd 598 ...ionem senis paratus excepit: memor simulatae discordiae cum [...] amica [...] fingit non se eum alibi esse suspicari ... [...]

DonAnd 718 ...enim continuo amator et bene uult, ut Dido amauit quidem Aeneam, sed non et [...] amica [...] fuit, quae a... [...]

DonHec 61 non modo Bacchis, quae [...] amica [...] erat. [...]

DonEun II ... mox ciuis et nobilis cognita datur uxor Chaereae; Phaedria et miles ex riualibus concordes per parasitum redditi communi [...] amica [...] si... [...]

DonEun 176 tantum in animum Phaedriae hoc descendit, ut etiam repetat quod [...] amica [...] dixerat adulans. [...]

DonEun 187 et hoc amatorium est, odisse urbem sine [...] amica [...] . [...]

DonEun 195 simul quod ipse ab eius corpore patitur, id uult militi eius mente contingere tamquam penitus excluso ab [...] amica [...] . [...]

DonEun 447 hac sententia tollitur militi quod recte senserat, nec persuadetur tamen quod ametur ab [...] amica [...] . [...]

DonEun 495 vna ire cvm [...] amica [...] imperatorem in via [...] cvm [...] amica [...]

DonEun 498 hinc ut apparet fit amicior; ideo facilius ab [...] amica [...] quam <a> parasito separabitur. [...]

DonAde 119 dicit ut pater indulgens et credens adulescentem etiam amari ab [...] amica [...] posse; non enim affirmauit, ut diceret [...]

DonAde 252 sed ctesiphonem video laetvs est de [...] amica [...] laetvs est de [...] amica [...]

DonAde 253 de [...] amica [...]

DonAde 267 dixit negotium de [...] amica [...] . [...]

DonAde 543 haec Ctesiphonis perturbatio huc tendit poetae arte, ut deprehendatur cum [...] amica [...] filius repente intrante sene. [...]

DonAde 684 ...robrium in leuius commutare. nam tota obiurgatio ita [...] amica [...] est, ut non multum a blandimento discrepet magisque proficiat apud ... [...]

DonAde 702 commendat se Micio et familiariorem amatori facit mentionem faciendo saepius de [...] amica [...] in uxorem ducenda. [...]

DonAde 748 non est Aeschini [...] amica [...]

DonAnd 236 quasi deliberatio est, in qua duae partes sunt, una patris, altera [...] amicae [...] ; pro suasore Mysis est. [...]

DonAnd 684 ...i Pamphilo [...] amicae [...] mentio obicitur per Mysidem, ne succumbat ad nuptias patri, quamuis promiserit ... [...]

DonPho 87 ille [...] amicae [...] , nos illi. [...]

DonHec 593 amicae [...]

DonHec 826 id est alias res agentem se fingere: pudebat enim [...] amicae [...] de alterius stupro fateri, et ei [...] amicae [...] , quam tum deperibat. [...]

DonEun II ...quamuis ignarus rerum omnium emit tamen et dono [...] amicae [...] suae uexit Thaidi. uerum postquam adueniens riualem Phaedriam apud amicam r... [...]

DonEun III ...aidem, tum parasitum loquentem, per quem uirgo a milite dono [...] amicae [...] missa est, tum interuentum Chaereae amantis uirginem eiusdemqu... [...]

DonEun 479 ... amatorie contemplare debuit. sed et hoc accedit ad eius odium, praeterquam quod iam in suspicione est [...] amicae [...] suae, quod fidicinam ... [...]

DonEun 619 ut [...] amicae [...] poscenti. [...]

DonEun 1025 ...desperatio est apud militem reconciliandae [...] amicae [...] ad hoc, ut aequo animo ferat admitti Phaedriam, dum ipse quoque recipiatur; nam ... [...]

DonEun 1038 , quia mari et tempestatibus nimia [...] amicae [...] mobilitas et instabilitas comparatur. sic Horatius «  [...]

DonEun 1043 hic iam militi nec seruiendi [...] amicae [...] , ut uidet, praebetur locus. [...]

DonEun 1079 dicere, qui tantum glorietur et blandiri [...] amicae [...] nesciat, [...]

DonAde III ...ersus Aeschinum pro puella, eiusdem apud Syrum querelas, laetitiam Ctesiphonis ob possessionem [...] amicae [...] et eiusdem gratiarum actione... [...]

DonAnd 145 amicam [...]

DonAnd 386 : [...] amicam [...] pronomine significat dicens [...]

DonAnd 913 peius lenocinio crimen ingessit, non [...] amicam [...] facere de meretrice, sed coniugem. [...]

DonPho 168 ... huius liberalem, suam citharistriam ; hunc nactum esse, se sectari tantum ; huius uxorem, [...] amicam [...] suam ; huius amorem maritalem esse,... [...]

DonHec 114 ...centis continere uideatur, quod meretricem [...] amicam [...] necessitate coactus deseruerit. mire igitur unde quaestio est, inde coepit: ... [...]

DonHec 136 hoc argumenti est, quanti fecerit Pamphilus [...] amicam [...] suam. [...]

DonHec 173 modo iam uxorem, non enim [...] amicam [...] . [...]

DonHec 551 ad [...] amicam [...] amplectentem [...] amicam [...]

DonEun II ... [...] amicam [...] repperit, quem per eius absentiam sibi meretrix conciliaue... ipse quoque eunuchum et puellam Parmenoni iubet abiens ad [...] amicam [...] ... [...]

DonEun 179 ...rbi et potentiam Phaedriae circa [...] amicam [...] et illius obsequium uehemens et rerum difficultatem, quae extortae sunt, monstrat atqu... [...]

DonEun 190 ...t, non salutationem. nam si mera salutatio est, biduo solum [...] amicam [...] ualere optat; sed praescribere conatur, quanto tempore abfu... [...]

DonEun 479 ...e miles primo conuitium ipsi eunucho facit, in quo potest iam [...] amicam [...] laedere; deinde hoc dicto attestatur pulchritudinem huius... [...] qui se uidente [...] amicam [...] patiatur suam [...]

DonEun 495 amicam [...] amicam [...]

DonEun 771 ... uanitas militis demonstratur ad [...] amicam [...] tamquam ad hostilem exercitum pergentis irritato animo, concito cursu, undanti chlamyd... [...]

DonEun 772 quasi ille sibi dicat uel molestum esse certamen uel [...] amicam [...] non esse laedendam. [...]

DonAde 119 hoc ita intulit, quasi dicat, nihil sibi deperisse, si forte ad [...] amicam [...] gratis fuerit admissus. [...]

DonAde 261 illius opera [...] amicam [...] habeo [...]

DonAde 275 , quia amatores comici cito comminantur patriam se deserturos, ut [...] amicam [...] consequantur. [...]

DonAde 800 cvr emis [...] amicam [...] micio [...]

DonAde 844 ad aliquid, sine quo esse non possit. ergo proprie ad [...] amicam [...] [...]

DonHec 592 tvm tvas [...] amicas [...] et cognatas deserere [...] ...er rétablit dans le lemme "te" après " [...] amicas [...] ", mais ce n'est pas utile, le commentateur citant les mots importants qu'il va ... [...]

DonHec 791 at easdem [...] amicas [...] tibi [...]

DonAnd 136 amici [...]

DonPho 350 proprie dicuntur patroni et [...] amici [...] . [...]

DonPho 811 filia [...] amici [...] nostri [...]

DonHec 10 amici [...]

DonHec 661 dixit: miramur etiam magis, si [...] amici [...] peccauerint, quam irascimur. [...]

DonEun 179 quod sensit multum ualuisse, hoc Thais inculcat animo [...] amici [...] sui. [...]

DonEun 238 omnes noti me atqve [...] amici [...] deservnt [...]

DonAde 447 ... haec scaena fidem [...] amici [...] erga defunctum, maturitatem senilis orationis et accusationem eius, quem laedere nolit ipse accusator, ... [...] ...ud sane admirandum eiusmodi Hegionis uerba induci, qualia esse debuerunt tantum praelaudati uiri et eiusdem Hegionis [...] amici [...] Dem... [...]

DonAde 492 officium [...] amici [...] exsequitur in reddenda causa, cur aduersarius futurus sit. [...]

DonAnd 544 ...aritatis et officii; quod enim amicus ab [...] amico [...] petit, iustum esse debet, nec pro eo, quod est ... [...]

DonAnd 570 principio [...] amico [...] filivm [...] amico [...] filivm [...]

DonAnd 650 principio [...] amico [...] filium [...]

DonAnd 720 in [...] amico [...] , amatore et uiro [...]

DonPho 324 ...les manuscrits. Schoell, suivi par Wessner, proposait "ipsi [...] amico [...] ", mais on comprend la même chose avec l'adverbe consensuel ... [...]

DonPho 562 solvs est homo amicvs [...] amico [...] ...s'agit d'un proverbe et que Térence traduit ici textuellement Apollodore. Wessner, qui ignore I, éditait "... [...] AMICO [...] Apollodorus ... [...] ... [...] amico [...] " chez Térence, "φιλεῖν φίλους" chez ...urcir le lemme pour commencer la scholie à "amicus [...] amico [...] ... [...]

DonEun II ...tricis ab [...] amico [...] dono data est et educta uelut soror cum filia est Thaide. sed Thais relicta matre Rhodo cum amatore quodam Athenas... [...]

DonEun 145 ut ab [...] amico [...] remunerante, sed [...]

DonEun 277  », tamquam [...] amico [...] consulat. [...]

DonEun 546 uide an longam narrationem possit audire, qui nondum [...] amico [...] narrante iam pendeat. [...]

DonEun 597 licet iocanti et [...] amico [...] conuitium iucunde facere. [...]

DonAnd 62 ...um ad meretricem commeasse errans pater non ad corruptelam filii sed ad obsequium [...] amicorum [...] ... [...]

DonAnd 820 haec scaena officiorum disceptationem continet patrum inter se de officio [...] amicorum [...] et paterna pietate tractantium. [...]

DonEun 290 ut ex Piraeo discederet, symbola [...] amicorum [...] , ut huc perueniret omisso negotio, conspectus uirginis fecit. [...]

DonEun 752 amicorum [...]

DonAde 804 commvnia esse [...] amicorvm [...] inter se omnia [...]

DonEun 498 hinc ut apparet fit [...] amicior [...] ; ideo facilius ab amica quam <a> parasito separabitur. [...]

DonAnd 136 amici [...]

DonPho 350 proprie dicuntur patroni et [...] amici [...] . [...]

DonPho 811 filia [...] amici [...] nostri [...]

DonHec 10 amici [...]

DonHec 661 dixit: miramur etiam magis, si [...] amici [...] peccauerint, quam irascimur. [...]

DonEun 179 quod sensit multum ualuisse, hoc Thais inculcat animo [...] amici [...] sui. [...]

DonEun 238 omnes noti me atqve [...] amici [...] deservnt [...]

DonAde 447 ... haec scaena fidem [...] amici [...] erga defunctum, maturitatem senilis orationis et accusationem eius, quem laedere nolit ipse accusator, ... [...] ...ud sane admirandum eiusmodi Hegionis uerba induci, qualia esse debuerunt tantum praelaudati uiri et eiusdem Hegionis [...] amici [...] Dem... [...]

DonAde 492 officium [...] amici [...] exsequitur in reddenda causa, cur aduersarius futurus sit. [...]

DonAnd 199 etiam [...] amicis [...] , [...]

DonEun 560 ... ut his [...] amicis [...] antepositum se intellegat, quos cum cupiat uidere Chaerea, tamen magis [ut aliis [...] amicis [...] antepositum] neminem cu... [...]

DonEun 649 praesente [...] amicis [...] inter cenam [...] coram [...] amicis [...]

DonEun 698 cum [...] amicis [...]

DonEun 1051 , et ille sic respondet, ut [...] amicis [...] gratulantibus decet, id est [...]

DonAde 431 utrum seruis aptum prouerbium an [...] amicis [...] , ut «  [...]

DonAnd 65 amicos [...]

DonAnd 68 obseqvivm [...] amicos [...] veritas odivm parit [...] amicos [...]

DonAnd 113 circa [...] amicos [...] . [...]

DonAnd 135 sic ut supra laudem inuenias et [...] amicos [...] pares. [...]

DonAnd 975 ... haec sunt, quae absolute dicuntur. et est admonitio; sunt enim, qui felicitate elati ne respicere quidem uelint [...] amicos [...] ... [...]

DonPho 55 namque hoc tempore obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonPho 312 atqve aliqvot mihi [...] amicos [...] advocabo [...]

DonPho 313 amicos [...] advocabo [...] amicos [...]

DonHec 623 ..., nam sic et [...] amicos [...] incusamus leniter incipientes et grauiora inferentes. hanc ergo partus causa leniter incusat, deinde ... [...]

DonEun 149 cvpio aliqvos parare [...] amicos [...] beneficio meo [...] hic ostendit specialiter, cuiusmodi [...] amicos [...] quaerat, ne Phaedriam contemnere uideatur. [...] parare [...] amicos [...] beneficio meo [...]

DonEun 232 obsequium [...] amicos [...] , ueritas [...]

DonEun 251 hoc tempore obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonEun 279 sic soleo [...] amicos [...]

DonAde 431 obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonAde 494 ... alienissimi coniunguntur, Micionem sibi ac Demeam et uiuos et uoluntarios tantum [...] amicos [...] esse, Simulum uero et mortuum et non ... [...]

DonAde 914 "in gratiam eo", hoc est " [...] amicos [...] comparo". [...]

DonAnd 295 amicum [...] ... "tutorem", à sa place entre " [...] amicum [...] " et "patrem". En revanche nous éliminons de sa restitut... [...]

DonAnd 539 amicum [...]

DonAnd 704 ... ut solent serui contumaciores aduersus [...] amicum [...] domini, quia nuper a Charino accusatus est, uel quia ... [...]

DonAnd 925 olim rusticus urbanum murem mus paupere fertur accepisse cauo, ueterem uetus hospes [...] amicum [...] [...]

DonPho 67 ueterem Anchisen agnouit [...] amicum [...]

DonHec 795 mire, quia difficile est [...] amicum [...] sine damno acquirere. et quia [...]

DonEun 174 ut te [...] amicum [...] habeam [...]

DonEun 271 quam uenuste, quod summum [...] amicum [...] non resalutet Parmeno! [...]

DonEun 463 amicum [...]

DonAde 352 an ad cognatum an ad [...] amicum [...] refertur? an absolute, ut in Eunucho «  [...]

DonAde 494 ...ibi ac Demeam et uiuos et uoluntarios tantum amicos esse, Simulum uero et mortuum et non solum [...] amicum [...] uoluntate sed etiam nece... [...]

DonAde 529 ...emonstret et honestum temptet afferre argumentum ad mendacium: propter clientem, [...] amicum [...] aut hospitem in urbe cessare; quod tamen ... [...]

DonAnd 67 ...tibus haec sententia, nam obsequium adsentator debet, [...] amicus [...] ueritatem. sed in theatro dicitur, non in ... [...]

DonAnd 295 potest enim et maritus esse et non [...] amicus [...] ; sed [...]

DonAnd 533 placabilis et lenis [...] amicus [...] per totam fabulam inducitur Chremes, ut cognitioni ad ultimum interesse possit. [...]

DonAnd 544 ...t caritatis et officii; quod enim [...] amicus [...] ab amico petit, iustum esse debet, nec pro eo, quod e... [...]

DonAnd 718 amicus [...]

DonPho 76 est [...] amicus [...] , [...]

DonPho 324 amicus [...]

DonPho 562 ... [...] amicus [...] amico" chez Térence, "φιλεῖν φίλους" chez ... raccourcir le lemme pour commencer la scholie à " [...] amicus [...] ... [...]

DonPho 1049 amicus [...]

DonEun 135 meus [...] amicus [...]

DonEun 148 amicus [...] amicus [...]

DonEun 271 dicit eum, qui nec leuis [...] amicus [...] sit sibi, et [...]

DonEun 722 amicus [...] sum et non sum [...]

DonEun 843 qui me possit agnoscere uel qui me nouerit, id est [...] amicus [...] . [...]

DonEun 978 beneuolens tuus atque [...] amicus [...] . — satin salue? dic mihi [...]

DonAde 449 ...magis iniuria facta orbae uirgini an Aeschinum peccasse plus doleat. seruatur enim in Hegione, quod et bonus uir sit et [...] amicus [...] ... [...]

DonAde 645 amicus [...]

DonAde 660 scilicet illa quae [...] amicus [...] tuus dixerat quasi [...] ... esse, si illa quae [...] amicus [...] tuus dixerat <postea>quam haec audires?", avec des ajouts personnels conséquents. Nous revenons ... [...]

DonAnd 295 amicvm [...] tvtorem patrem [...] amicvm [...] amicvm [...]

DonAnd 718 amicvm [...] [...]

DonPho 128 paternvm [...] amicvm [...] me [...]

DonPho 380 qvem [...] amicvm [...] ais [...]

DonHec 746 qvaere alivm firmiorem [...] amicvm [...]

DonEun 148 neqve [...] amicvm [...]

DonAnd 970 pater [...] amicvs [...] svmmvs [...] amicvs [...] svmmvs [...]

DonPho 35 amicvs [...] svmmvs mevs et popvlaris [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...]

DonPho 324 o vir fortis atqve [...] amicvs [...] o vir fortis atqve [...] amicvs [...]

DonPho 496 tv parens tv [...] amicvs [...] [...]

DonPho 562 solvs est homo [...] amicvs [...] amico [...]

DonPho 1049 amicvs [...] et tvo svmmvs phaedriae [...]

DonHec 766 qvalis sim [...] amicvs [...] avt qvid possim [...] qvalis sim [...] amicvs [...] avt qvid possim [...]

DonEun 135 hic mevs [...] amicvs [...]

DonAde 529 cliens [...] amicvs [...] hospes nemo est vobis [...] cliens [...] amicvs [...] hospes nemo est vobis [...]

DonAde 645 amicvs [...] qvidam me a foro [...]

DonAde 651 hic mevs [...] amicvs [...]

DonPho 324 amice [...] " [...] Amice [...] " est le texte de tous les manuscrits. Schoell, suivi par Wessner, proposait "ipsi amico", mais on comprend la même cho... [...]

DonEun 560 o festvs dies hominis [...] amice [...] salve [...]

DonAnd 136 amici [...]

DonPho 350 proprie dicuntur patroni et [...] amici [...] . [...]

DonPho 811 filia [...] amici [...] nostri [...]

DonHec 10 amici [...]

DonHec 661 dixit: miramur etiam magis, si [...] amici [...] peccauerint, quam irascimur. [...]

DonEun 179 quod sensit multum ualuisse, hoc Thais inculcat animo [...] amici [...] sui. [...]

DonEun 238 omnes noti me atqve [...] amici [...] deservnt [...]

DonAde 447 ... haec scaena fidem [...] amici [...] erga defunctum, maturitatem senilis orationis et accusationem eius, quem laedere nolit ipse accusator, ... [...] ...ud sane admirandum eiusmodi Hegionis uerba induci, qualia esse debuerunt tantum praelaudati uiri et eiusdem Hegionis [...] amici [...] Dem... [...]

DonAde 492 officium [...] amici [...] exsequitur in reddenda causa, cur aduersarius futurus sit. [...]

DonAnd 544 ...aritatis et officii; quod enim amicus ab [...] amico [...] petit, iustum esse debet, nec pro eo, quod est ... [...]

DonAnd 570 principio [...] amico [...] filivm [...] amico [...] filivm [...]

DonAnd 650 principio [...] amico [...] filium [...]

DonAnd 720 in [...] amico [...] , amatore et uiro [...]

DonPho 324 ...les manuscrits. Schoell, suivi par Wessner, proposait "ipsi [...] amico [...] ", mais on comprend la même chose avec l'adverbe consensuel ... [...]

DonPho 562 solvs est homo amicvs [...] amico [...] ...s'agit d'un proverbe et que Térence traduit ici textuellement Apollodore. Wessner, qui ignore I, éditait "... [...] AMICO [...] Apollodorus ... [...] ... [...] amico [...] " chez Térence, "φιλεῖν φίλους" chez ...urcir le lemme pour commencer la scholie à "amicus [...] amico [...] ... [...]

DonEun II ...tricis ab [...] amico [...] dono data est et educta uelut soror cum filia est Thaide. sed Thais relicta matre Rhodo cum amatore quodam Athenas... [...]

DonEun 145 ut ab [...] amico [...] remunerante, sed [...]

DonEun 277  », tamquam [...] amico [...] consulat. [...]

DonEun 546 uide an longam narrationem possit audire, qui nondum [...] amico [...] narrante iam pendeat. [...]

DonEun 597 licet iocanti et [...] amico [...] conuitium iucunde facere. [...]

DonAnd 62 ...um ad meretricem commeasse errans pater non ad corruptelam filii sed ad obsequium [...] amicorum [...] ... [...]

DonAnd 820 haec scaena officiorum disceptationem continet patrum inter se de officio [...] amicorum [...] et paterna pietate tractantium. [...]

DonEun 290 ut ex Piraeo discederet, symbola [...] amicorum [...] , ut huc perueniret omisso negotio, conspectus uirginis fecit. [...]

DonEun 752 amicorum [...]

DonAde 804 commvnia esse [...] amicorvm [...] inter se omnia [...]

DonAnd 65 amicos [...]

DonAnd 68 obseqvivm [...] amicos [...] veritas odivm parit [...] amicos [...]

DonAnd 113 circa [...] amicos [...] . [...]

DonAnd 135 sic ut supra laudem inuenias et [...] amicos [...] pares. [...]

DonAnd 975 ... haec sunt, quae absolute dicuntur. et est admonitio; sunt enim, qui felicitate elati ne respicere quidem uelint [...] amicos [...] ... [...]

DonPho 55 namque hoc tempore obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonPho 312 atqve aliqvot mihi [...] amicos [...] advocabo [...]

DonPho 313 amicos [...] advocabo [...] amicos [...]

DonHec 623 ..., nam sic et [...] amicos [...] incusamus leniter incipientes et grauiora inferentes. hanc ergo partus causa leniter incusat, deinde ... [...]

DonEun 149 cvpio aliqvos parare [...] amicos [...] beneficio meo [...] hic ostendit specialiter, cuiusmodi [...] amicos [...] quaerat, ne Phaedriam contemnere uideatur. [...] parare [...] amicos [...] beneficio meo [...]

DonEun 232 obsequium [...] amicos [...] , ueritas [...]

DonEun 251 hoc tempore obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonEun 279 sic soleo [...] amicos [...]

DonAde 431 obsequium [...] amicos [...] , ueritas odium parit [...]

DonAde 494 ... alienissimi coniunguntur, Micionem sibi ac Demeam et uiuos et uoluntarios tantum [...] amicos [...] esse, Simulum uero et mortuum et non ... [...]

DonAde 914 "in gratiam eo", hoc est " [...] amicos [...] comparo". [...]

DonAnd 295 amicum [...] ... "tutorem", à sa place entre " [...] amicum [...] " et "patrem". En revanche nous éliminons de sa restitut... [...]

DonAnd 539 amicum [...]

DonAnd 704 ... ut solent serui contumaciores aduersus [...] amicum [...] domini, quia nuper a Charino accusatus est, uel quia ... [...]

DonAnd 925 olim rusticus urbanum murem mus paupere fertur accepisse cauo, ueterem uetus hospes [...] amicum [...] [...]

DonPho 67 ueterem Anchisen agnouit [...] amicum [...]

DonHec 795 mire, quia difficile est [...] amicum [...] sine damno acquirere. et quia [...]

DonEun 174 ut te [...] amicum [...] habeam [...]

DonEun 271 quam uenuste, quod summum [...] amicum [...] non resalutet Parmeno! [...]

DonEun 463 amicum [...]

DonAde 352 an ad cognatum an ad [...] amicum [...] refertur? an absolute, ut in Eunucho «  [...]

DonAde 494 ...ibi ac Demeam et uiuos et uoluntarios tantum amicos esse, Simulum uero et mortuum et non solum [...] amicum [...] uoluntate sed etiam nece... [...]

DonAde 529 ...emonstret et honestum temptet afferre argumentum ad mendacium: propter clientem, [...] amicum [...] aut hospitem in urbe cessare; quod tamen ... [...]

DonAnd 67 ...tibus haec sententia, nam obsequium adsentator debet, [...] amicus [...] ueritatem. sed in theatro dicitur, non in ... [...]

DonAnd 295 potest enim et maritus esse et non [...] amicus [...] ; sed [...]

DonAnd 533 placabilis et lenis [...] amicus [...] per totam fabulam inducitur Chremes, ut cognitioni ad ultimum interesse possit. [...]

DonAnd 544 ...t caritatis et officii; quod enim [...] amicus [...] ab amico petit, iustum esse debet, nec pro eo, quod e... [...]

DonAnd 718 amicus [...]

DonPho 76 est [...] amicus [...] , [...]

DonPho 324 amicus [...]

DonPho 562 ... [...] amicus [...] amico" chez Térence, "φιλεῖν φίλους" chez ... raccourcir le lemme pour commencer la scholie à " [...] amicus [...] ... [...]

DonPho 1049 amicus [...]

DonEun 135 meus [...] amicus [...]

DonEun 148 amicus [...] amicus [...]

DonEun 271 dicit eum, qui nec leuis [...] amicus [...] sit sibi, et [...]

DonEun 722 amicus [...] sum et non sum [...]

DonEun 843 qui me possit agnoscere uel qui me nouerit, id est [...] amicus [...] . [...]

DonEun 978 beneuolens tuus atque [...] amicus [...] . — satin salue? dic mihi [...]

DonAde 449 ...magis iniuria facta orbae uirgini an Aeschinum peccasse plus doleat. seruatur enim in Hegione, quod et bonus uir sit et [...] amicus [...] ... [...]

DonAde 645 amicus [...]

DonAde 660 scilicet illa quae [...] amicus [...] tuus dixerat quasi [...] ... esse, si illa quae [...] amicus [...] tuus dixerat <postea>quam haec audires?", avec des ajouts personnels conséquents. Nous revenons ... [...]

DonAnd 295 amicvm [...] tvtorem patrem [...] amicvm [...] amicvm [...]

DonAnd 718 amicvm [...] [...]

DonPho 128 paternvm [...] amicvm [...] me [...]

DonPho 380 qvem [...] amicvm [...] ais [...]

DonHec 746 qvaere alivm firmiorem [...] amicvm [...]

DonEun 148 neqve [...] amicvm [...]

DonAnd 970 pater [...] amicvs [...] svmmvs [...] amicvs [...] svmmvs [...]

DonPho 35 amicvs [...] svmmvs mevs et popvlaris [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...] amicvs [...] amicvs [...] svmmvs mevs [...]

DonPho 324 o vir fortis atqve [...] amicvs [...] o vir fortis atqve [...] amicvs [...]

DonPho 496 tv parens tv [...] amicvs [...] [...]

DonPho 562 solvs est homo [...] amicvs [...] amico [...]

DonPho 1049 amicvs [...] et tvo svmmvs phaedriae [...]

DonHec 766 qvalis sim [...] amicvs [...] avt qvid possim [...] qvalis sim [...] amicvs [...] avt qvid possim [...]

DonEun 135 hic mevs [...] amicvs [...]

DonAde 529 cliens [...] amicvs [...] hospes nemo est vobis [...] cliens [...] amicvs [...] hospes nemo est vobis [...]

DonAde 645 amicvs [...] qvidam me a foro [...]

DonAde 651 hic mevs [...] amicvs [...]

DonAnd 199 etiam [...] amicis [...] , [...]

DonEun 560 ... ut his [...] amicis [...] antepositum se intellegat, quos cum cupiat uidere Chaerea, tamen magis [ut aliis [...] amicis [...] antepositum] neminem cu... [...]

DonEun 649 praesente [...] amicis [...] inter cenam [...] coram [...] amicis [...]

DonEun 698 cum [...] amicis [...]

DonEun 1051 , et ille sic respondet, ut [...] amicis [...] gratulantibus decet, id est [...]

DonAde 431 utrum seruis aptum prouerbium an [...] amicis [...] , ut «  [...]

DonAde 43 Εἶτα [...] φίλης [...] σχοινίῳ ᾿μποδούμενον [...]

DonPho 562 μόνος ἐπίσταται φιλεῖν τοὺς [...] φίλους [...] ... [...] φίλους [...] ". Mais, puisque les trois manuscrits, qui ne sont pas ... répétition "amicus amico" chez Térence, "φιλεῖν [...] φίλους [...] ... [...]

DonAde 43 Εἶτα [...] φίλ [...] ᾿ ὃς ἔχεις γυναῖκα σχοινίων πωλουμένων [...]